Tự thiết kế Ốp điện thoại Samsung Galaxy A31

100.000