Bạn sẽ tự tạo ra mẫu thiết kế riêng của mình trên áo, cốc, ốp điện thoại với bộ công cụ được của The Runaway. Sau đó chúng tôi sẽ nhận mẫu thiết kế của bạn và in lên sản phẩm.

Tự thiết kế

Tự thiết kế áo

100.000 

Tự thiết kế

Tự thiết kế cốc

120.000